AVG-Slot

Algemeen

Ons site-adres is: https://www.douma-assurantien.nl.

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Douma Assurantiën u over de wijze waarop Douma Assurantiën persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Douma Assurantiën persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Douma Assurantiën persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Douma Assurantiën omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Douma Assurantiën, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Douma Assurantiën. Wij nodigen u graag uit om langs te komen en uw gegevens te controleren. De koffie staat klaar!

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Douma Assurantiën en verzameling gegevens

Douma Assurantiën hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Douma Assurantiën verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Douma Assurantiën is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met Douma Assurantiën, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Douma Assurantiën verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben (dus als u verzekeringen bij ons heeft lopen), willen krijgen (geïnteresseerd in een verzekering(en) bij Douma) of hebben gehad (ex-klanten). Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Douma Assurantiën verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie en koopt nooit informatie in van derde partijen.

De categorieën persoonsgegevens die de Douma Assurantiën verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer  en burgerlijke staat (Alleen met uw toestemming)
  • Zo kunnen wij contact met u houden over uw verzekeringen, kunnen wij uw verzekeringen juist opmaken en indienen en relevante (nieuws)updates te sturen of voor doeleinden die deze informatie nodig hebben
 • Financiële gegevens, zoals IBAN, betaalgegevens (Alleen met uw toestemming)
  • Wordt gebruikt om betalingen van verzekeringen uit te voeren of voor doeleinden die deze informatie nodig hebben
 • Burgerservicenummer (Alleen met uw toestemming)
  • Bijvoorbeeld bij het afsluiten van zorgverzekeringen en lijfrenteverzekeringen of voor doeleinden die deze informatie nodig hebben
 • Gegevens over werkgever, beroep, dienstverband, inkomen (Alleen met uw toestemming)
  • Vaak alleen bij zakelijke verzekeringen of specifieke doeleinden die deze informatie nodig hebben
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid in sommige gevallen (Alleen met uw toestemming)
  • Gebeurd veelal bij het afsluiten van een zorgverzekering, overlijdensverzekering of specifieke doeleinden die deze informatie nodig hebben
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten, fraude of dergelijke (Alleen met uw toestemming)
  • Verzekeringsmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om dit te vragen

Douma Assurantiën verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de verzekeringen af te sluiten en om u op de hoogte te houden. Met alle gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe gaat Douma Assurantiën om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Ten eerste delen wij nooit gegevens met derde partijen en dus verkopen wij uw gegevens nooit. Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Douma Assurantiën of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Douma Assurantiën heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden onze gegevens 24/7 bewaakt op inbraak, virussen en dergelijke. Tevens hebben wij bewust besloten om geen online inlogsysteem te hanteren op deze site, zodat uw gegevens beter beschermd zijn tegen hackers en u geen onnodige informatie deelt met ons.

Hoe lang bewaart Douma Assurantiën uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Douma Assurantiën verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage (u mag ten alle tijde ons vragen welke informatie wij over u hebben), het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken. Als u hierover vragen heeft, mag u ten alle tijde contact met ons opnemen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Douma Assurantiën kunt u contact opnemen met Douma Assurantiën (050-5340320), info@douma-assurantien.nl.nl of per post via Harstkampen 22, 9753 ET Haren). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Aanvullende informatie

Douma Assurantiën streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd. 3 september 2020 ge-update.