Verzekeringen voor je bedrijf: 9 misvattingen

(bron: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/verzekeringen-voor-je-bedrijf-9-misvattingen_ Je denkt dat een verzekering de schade dekt, maar de verzekering betaalt de kosten niet. De schade viel onder beroepsaansprakelijkheid en niet onder bedrijfsaansprakelijkheid. Ontdek welke misvattingen er bestaan over verzekeringen en wat je kunt doen om je risico’s te beperken. Misvatting 1: Ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Als je adviseert kan …